telefoon iconTel: +31 (0)85 76 09 770

Logo LZP
Afval icon

Afval

De administratie bij afvalverwerkers is enorm. Alleen al aan papieren begeleidingsbrieven worden er bij een gemiddelde afvalverwerker honderdduizenden formulieren per jaar gebruikt. Met LoadIT blijft deze papieren rompslomp achterwege. Het LoadIT systeem is ook voor transport van gevaarlijke stoffen een uitkomst. Bij een calamiteit kan de meldkamer de hulpdiensten direct op de juiste manier instrueren, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen en garandeert voor alle betrokkenen – en omwonenden – meer veiligheid. lees verder

Recycling

Of het nu gaat om huis-, GFT- of restafval van gemeenten, milieustraten, depotbeheer, slibstromen, met LoadIT raakt u niet alleen de papieren rompslomp kwijt maar u werkt ook duurzamer. LoadIT gebruikers leveren hun milieubijdrage doordat de motoren van de vrachtwagens veel minder lang zinloos draaien. Chauffeurs hoeven bij een weegbrug niet meer uit te stappen terwijl de motor van de vrachtwagen blijft draaien lees verder

Recycling icon
Bouw icon

Bouw

De bouwsector ziet ook steeds meer voordelen van de digitalisering van transportdocumenten. Het LoadIT systeem wordt ook gebruikt voor saneringsprojecten. Chauffeurs hoeven niet meer uit hun auto te stappen, zij sturen alleen nog maar een sms met de informatie naar de centrale server en komen dan niet met “vervuilde grond” in aanraking. lees verder

Binnenvaart

Logistiek zonder Papier heeft het verzoek ingediend om te komen tot een digitale losverklaring. De Vereniging van Waterbouwers is samen met Logistiek zonder Papier de mogelijkheid aan het onderzoeken voor het ketenbreed gebruik van de digitale begeleidingsbrief. De eerste schepen met huisvuil varen al met digitale begeleidingsbrieven over de Nederlandse wateren.

Binnenvaart icon
Rails icon

Rails

Logistiek zonder Papier heeft een inventarisatie gemaakt welke documenten een treinmachinist aan boord heeft. Aan de hand van deze inventarisatie werd er gekeken welke documenten gedigitaliseerd mogen worden. Binnen de rail branche rijden nu diverse treinen met Logistiek zonder Papier.

Referenties