telefoon iconTel: +31 (0)85 76 09 770

Logo LZP
LoadIT icon

LoadIT

De basis van het LoadIT systeem ligt bij een centrale, beveiligde server. Op deze server worden alle gegevens tijdens het gehele proces geregistreerd. Gebruikers kunnen gedurende het hele proces informatie opvragen met persoonlijke codes via internet. Ook kunnen eenvoudig (tussen)rapportages worden opgeroepen en worden verzonden naar het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Om met de digitale begeleidingsbrief te mogen werken heeft Logistiek zonder Papier van de minister twee beschikkingen ontvangen, waarbij enerzijds gewerkt mag worden met een pas in combinatie met een permanente begeleidingsbrief en anderzijds met elke elektronische gegevensdrager, zoals bijvoorbeeld een boordcomputer, mobiele telefoon of PDA.

De voordelen van LoadIT

De voordelen van het LoadIT systeem zijn: Aanzienlijke besparing op de administratiekosten en efficiency verbetering. Koppelingen mogelijk met weegbruggen en software systemen. Realtime inzicht in de afval-, grond- en materiaalstromen via internet. Productiegegevens realtime te volgen overal ter wereld. Geen papieren administratie. Reductie verwerking gegevens. Digitale archivering. Geautomatiseerde rapportages. Melding LMA (Amice). Reductie fraude, foutendetectie. Minder CO2 uitstoot.

De voordelen van LoadIT icon
eBGB® icon

eBGB®

De administratie bij afvalverwerkers is enorm. Alleen al aan papieren begeleidingsbrieven worden er bij een gemiddelde afvalverwerker honderdduizenden formulieren per jaar gebruikt. Elk afvaltransport die bij een afvalverwerker wordt aangeboden dient te zijn voorzien van een begeleidingsbrief. Ook zijn afvalverwerkers verplicht om deze dan 7 jaar te bewaren. De eBGB biedt hiervoor een uitkomst.

eCMR®

Digitaliseren van transportdocumenten is niet alleen een uitkomst voor afvalgerelateerde transportstromen. Iedereen die transporteert maakt gebruik van transportdocumenten. De eCMR® is een uitkomst voor organisaties die de papieren rompslomp zat zijn en efficiënter en milieuvriendelijker willen werken. Wilt u kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie, neem contact met ons op, tel: 085-7609770. Wij adviseren graag hoe u uw transportstromen papierloos uit zou kunnen voeren en daarbij ook nog real-time inzicht heeft in de stromen.

eCMR® icon
Depotbeheer icon

Depotbeheer

U heeft een afvaldepot of baggerdepot? En u bent verplicht vanuit uw vergunning dagelijks bij te houden wat de weeromstandigheden zijn? En ook om alle afvalstromen te moeten registreren, kentekens en mensen? Met LoadIT kunt u dit automatisch uitvoeren! LoadIT heeft voor diverse klanten een automatisch logboekmodule gemaakt, waardoor alle relevante gegevens automatisch in uw logboek komen te staan. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om zelf incidenten en opmerkingen nog te voegen. De kosten/batenanalyse is zo gemaakt! We rekenen het u graag voor.

Locatiebeheer

LoadIT kent inmiddels op verzoek van haar klanten diverse extra modules zoals toegangs-, gebruikers- en depotbeheer om uw werk te vergemakkelijken. Door LoadIT worden alle afvaltransporten automatisch geregistreerd, waardoor continu inzicht in de stand van zaken van de werken is. Tevens worden de administratieve lasten aanzienlijk verminderd. Voor toegangs- en gebruikersbeheer kunt u realtime zien wie er iedere dag gebruik maken van uw depot op basis van het LoadIT systeem. Hierdoor kan de beheerder controle houden over meer dan één depot. Uiteraard zijn de depots op afstand te bedienen en kunnen er ook toegangstijden en toegangsdata mee worden bepaald.

Locatiebeheer icon

Referenties