De ISO 27001 is aan ons uitgeven door TÜV Nederland en staat voor de ‘internationale standaard voor informatiebeveiliging’. Dit wil zeggen dat een onderneming moet voldoen aan eisen omtrent informatiebeveiliging om een ISO 27001 certificering te kunnen behalen. Bij LZP willen wij graag laten zien dat wij nauwkeurig omgaan met de informatie van onze opdrachtgevers en hebben daarom ons ook laten toetsen. Om aan te geven wat de ISO 27001 precies is hebben wij onderstaande informatie verzameld:

Het ISO 27001 certificaat

Goed om te weten is dat een ISO 27001 certificaat alleen uitgegeven wordt door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling. Bij LZP hebben wij de ISO 27001 certificering behaald en kunnen deze nu tonen aan onze opdrachtgevers.

Waarom is een ISO 27001 certificaat belangrijk?

Het is natuurlijk noodzakelijk in elke branche dat er goed wordt omgegaan met de informatie die aan hen wordt verstrekt. Door het certificaat te behalen laat je als organisatie zien dat je aan de wetgeving en regelgeving voldoet, en dat informatiebeveiliging belangrijk is binnen de organisatie. Daarnaast kijkt het ook naar de interne processen omtrent de gegevensbeveiliging, zodat de risico’s op het lekken van gegevens wordt verkleind. Voor een organisatie is het ook handig, door de checklist na te lopen weet je als organisatie zeker dat je op het goede pad zit wat betreft de beveiliging.

Wat is nodig voor de certificering?

Zoals eerder benoemd hebben wij de certificering aangevraagd en ontvangen bij TÜV Nederland. Op de website van TÜV Nederland is een checklist te vinden om erachter te komen of de organisatie klaar is om een certificaat aan te vragen. Wij hebben de checklist zorgvuldig doorgenomen en ervoor gezorgd dat wij op alle punten positief handelen. Als u wilt zien waar wij aan hebben voldaan dan wijs ik u graag door naar de checklist van TÜV: https://www.tuv.nl/nl/iso-27001/checklist-iso-27001-certificering/

Het ISO 27001 certificaat van LZP:

Certificaat ISO 27001