Onderstaande waterschappen maken al gebruik van de diensten van Logistiek Zonder Papier:

HDSR Logo
HDSR

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor de waterhuishouding in de Nederlandse Provincies Utrecht & Zuid-Holland.

HHNK Logo
HHNK

Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Noorderkwartier van de Nederlandse provincie Noord-Holland, het gebied boven het Noordzeekanaal inclusief het eiland Texel.

Schieland en de Krimpenerwaard Logo
HHSK

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor droge voeten en schoon water in de omgeving van Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer.

Rijnland Logo
HH van Rijnland

Het Hoogheemraadschap Rijnland is gevestigd in Leiden en het werkgebied strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en daarnaast van IJmuiden tot Gouda.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

WaterNet Logo
Waternet

Waternet is het enige bedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet gebruikt hierbij ook de diensten van LZP.

brabantse delta Logo
Brabantse Delta

Brabantse Delta is een waterschap dat zorgt voor de veiligheid van water. Dit doen zij in Noord-Brabant op een manier dat iedereen rondom het water veilig kan wonen en werken.

Hollandse Delta Logo
Hollandse Delta

Waterschap Hollandse delta is verantwoordelijk voor schoon en voldoende water op de Zuid-Hollandse Eilanden. Ze zorgen voor voldoende water, veilige dijken en veilige wegen.

Hunze en Aas logo
Hunze en Aa’s

Het waterschap van de provincies Groningen en Drenthe. Hunze en Aa’s zorgen ervoor dat u iedere dag weer wakker kunt worden zonder wateroverlast.

Contact met één van onze medewerkers?

Noorderzijlvest Logo
Noorderzijlvest

Het Waterschap Noorderzijlvest is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Waterschap Noorderzijlvest zorgt in deze provincies voor een veilige omgeving en voldoende water in elk seizoen.

Rijn en IJssel Logo
Rijn en IJssel

In een gebied van meer dan 200.000 hectare is Waterschap Rijn en IJssel de waterbeheerder. In het oosten van Gelderland, het zuidelijke deel van Overijssel en Zuidoost Veluwe zorgen zij voor de waterveiligheid.

Rivierenland Logo
Rivierenland

In het riviergebied tussen de Lek (die overgaat in de Neder-Rijn) en de Maas beheert Waterschap Rivierenland zaken als voldoende (schoon) water, veilige dijken en goed onderhouden polderwegen.

Scheldestromen Logo
Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen zorgt voor waterveiligheid in de gehele provincie Zeeland. Zo zorgen ze voor een correct waterpeil in de sloten, goed oppervlaktewater, de dijken, de wegen en de afvalwaterzuivering.

We bieden oplossingen die te vertrouwen zijn.

Ervaring

Sinds de oprichting van Logistiek Zonder Papier hebben wij ervaring opgedaan en zijn wij marktleider geworden in de branche. Marktleider zijn is iets om trots op te zijn, maar de ervaring die wij hebben opgedaan merkt u ook terug in onze oplossingen.

Support van begin tot eind

Ons team is elke dag vanaf 08:30 tot 17:00 in staat u te assisteren. Support is in onze ogen één van de belangrijkste factoren voor een goede tevredenheid.

Vallei en Veluwe Logo
Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe houdt zich bezig met het zorgen voor schoon water, voldoende water, sterke dijken, klimaatbestendigheid en het meedenken met agrariërs. Dit doen zij in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

Vechtstromen Logo
Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is actief in de provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt ook in Gelderland. Vechtstromen zorgt in deze regio voor veilige dijken, schoon en voldoende water en gezuiverd afvalwater.

Zuiderzee Land Logo
Zuiderzeeland

De beheerder van water in Flevoland en kleine delen van Overijssel en Friesland. Waterschap Zuiderzeeland beheert in deze gebieden alle dijken, gemalen, watergangen en zuiveringen.

Wetterskip Fryslan Logo
Wetterskip Fryslân

De voeten droog houden en de dijken sterk, dat is de doelstelling van Wetterskip Fryslân. Ze houden Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar.

Lees gemakkelijk het laatste nieuws over LZP